ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าด่าน หมู่ ๒

เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าด่าน หมู่ ๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
(ภาพ : ข่าว กองคลังเทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

Work02-234-01-page-001.jpgWork02-234-01-page-002.jpgWork02-234-02-page-001.jpgWork02-234-02-page-002.jpgWork02-234-03-page-001.jpgWork02-234-03-page-002.jpgWork02-234-03-page-003.jpgWork02-234-03-page-004.jpgWork02-234-01-page-001.jpg

comments