งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๐

การประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลฯ

เทศบาลตำบลแม่พริก จัดให้มีการประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่พริก เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(ภาพ:ข่าว เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

16426617_955063894629524_842606629_n.jpg16441400_955063897962857_1890421922_n.jpg16441354_955063891296191_284825857_n.jpg

comments